+46 (0)13-20 57 57 info@eastswedenhack.se

Datakällor

Linköpings kommun och Arenabolaget

Befolkningsstatistik, kvalitetsarbete, geodata, trafik, livsmedelskontroll, radon, luftkvalitet
Arenabolagets evenemangsdatabas
Kontaktperson: Naris Radetinac, Naris.Radetinac@linkoping.se, 013-206882

Support under hacket

Naris Radetinac, Naris.Radetinac@linkoping.se, 013-206882

Östgötatrafiken och Trafiklab

Tidtabeller och reseplanerare
Henrik Algmark, henrik.algmark@osgtotatrafiken.se, 013-371113, 073-0911113 (1 april-30 juni svarar lina.thurfjell@ostgotatrafiken.se på era frågor)

Support under hacket

Trafiklab finns på plats under hacket

SMHI

Meteorologiska data och oceanografiska data
Kontaktperson: Johanna Fältström, johanna.Faltstrom@smhi.se

Användarhandledning_för_väderprognosdata_SMHI

Parameterlista_väderprognosdata_SMHI

Support under hacket

Johanna Fältström, johanna.Faltstrom@smhi.se

Landstinget i Östergötland

Data för vårdens framtida IT-tjänster

Support under hacket

John Wallén, 070-341 44 46

Transportstyrelsen

Olyckor
Länk till API:http://api.apitekt.se/transportstyrelsen/olyckor/

Information: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/STRADA-informationssystem-for-olyckor-skador/
STRADA Dokumentation

Passager/Trängelskatt
Länk till API: http://api.apitekt.se/transportstyrelsen/passagertrangselskatt/
Information: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trangselskatt/
Data med Passager är testdata och innehåller passager från maj 2013. Målet är att inför tävlingen tillgängliggöra passager från jan 2013 till aug 2014.

Kontaktperson: Siniša Unković, sinisa.unkovic@transportstyrelsen.se, 010-4956367

Support under hacket

Frågor tas på telefonnummer +46 707881810 med Sinisa Unkovic, Transportstyrelsen. För att beskriva problem och frågor kan mejladress sinisa.unkovic@transportstyrelsen.se  användas men kontakten ska alltid gå via telefon också om Sinisa är på språng!