+46 (0)13-20 57 57 info@eastswedenhack.se

West Coast Big Apps

Vi tycker att det är roligt att se att det är fler hackathons på gång ute i landet. Vi har haft kontakt med Big Apps Västsverige som är en innovationstävling i Göteborg där deltagarna ska lösa utmaningar med hjälp av digitala tjänster inom kategorierna kultur, lärande, miljö och hälsa.

Till skillnad från många andra hackathons utspelar sig tävlingen under en längre period med start den 20 augusti, sedan följer 2 månaders utvecklingstid och 1 månads jurybedömning. Under hösten kommer det även att vara ett antal träffar där utvecklare och verksamhetskunniga från de olika kategorierna får en chans att diskutera utmaningar att lösa och att inspirera varandra.

Big Apps Västsverige kommer sedan att avslutas med en prisutdelning den 20 november. Utöver tävlingens huvudpris delas det också ut pris i varje kategori och ett studentpris.

Tävlingens huvudfinansiär är Vinnova.

Läs mer om tävlingen på: www.bigapps.se eller på Facebook:  www.facebook.com/westcoast.bigapps