+46 (0)13-20 57 57 info@eastswedenhack.se

Hälsans nya verktyg

Hälsans nya verktyg delar ut pris på East Sweden Hack för bästa tävlingsbidrag inom området hälsa. Priset består av 20.000 kronor att använda för fortsatt utveckling av appen eller webbtjänsten.

– För Hälsans nya verktyg är East Sweden Hack ett lysande tillfälle att fånga upp möjliga innovatörer som kan ha lösningar på framtidens samhällsutmaningar, säger Mona Jonsson som är VD för Hälsans nya verktyg.

Priset “E-health goes East”, 20.000 kr

presenteras av Hälsans nya verktyg

Priset “E-health goes East”delas ut till bästa tävlingsbidraget inom området hälsa. Bidragen kan bestå av appar eller webbtjänster som leder till ökat oberoende för äldre eller effektivare vård och omsorg. En jury bestående av representanter från Hälsans nya verktyg utser vinnaren på i-Days i Norrköping den 18 september 2013.

Det vinnande laget erhåller 20.000 SEK att använda för fortsatt utveckling av appen eller webbtjänsten. Därtill finns även eventuellt möjlighet till fortsatt stöd i form av exempelvis tester och utveckling om idén har potential att kommersialiseras.

Juryn förbehåller sig rätten att endast dela ut priset om det finns tillräckligt med tävlingsbidrag som är relevanta för området. 

Om Hälsans nya verktyg

Hälsans nya verktyg är en regional satsning med Östergötland som utgångspunkt vars syfte är att skapa nya produkter och tjänster som leder till ökat oberoende för äldre samt effektivare vård och omsorg – med hemmet som bas. Tillsammans med andra innovationsstödjande aktörer stöttar vi mobila lösningar baserade på informations- och kommunikationsteknik. Idéerna kan komma från företag, innovatörer, forskare eller medarbetare inom vården och omsorgen.