+46 (0)13-20 57 57 info@eastswedenhack.se

Sponsorer

Sponsorer

Här nedan presenterar spännande sponsorer varför de engagerar sig i East Sweden Hack 2015. Först ut: Wiotech och Hälsans nya verktyg!

Wiotech på East Sweden Hack 2015

Wiotechs teknik utgör en grundsten i det smarta samhället. Vi har tekniken, kunskapen och engagemanget och vill tillsammans med andra värdeskapande verksamheter bygga den nya smarta samhällsinfrastrukturen. Vår vision, affärsidé och företagskultur genomsyras av samhällsansvar och drivs av uppfattningen om innovativa lösningar, effektivisering och besparingar. Låt oss förverkliga framtiden tillsammans!

Genom vår närvaro och expertis vill vi bidra till att årets East Sweden Hack håller en hög kvalitet, speciellt med tanke på den stora utmaningen som årets tema innebär. Med andra ord ser vi en tydlig matchning mellan behovet för angripande av utmaningen och vårt möjliga bidrag, så vi tar ansvaret att vara med och hjälpa till. Vi kommer att agera som funktionärer, tekniska coacher och även bistå med den tekniska utrustningen, med målet att detta blir den bästa East Sweden Hack någonsin!

Hälsans nya verktyg på East Sweden Hack 2015

Hälsan nya verktyg är ett nätverk av eldsjälar som verkar för digitalisering inom hälsa, vård och omsorg.

Forskning har tydliggjort att den demografiska utvecklingen kommer resultera i en större andel äldre befolkning. Därmed kommer nya krav ställas inom vård, omsorg och hälsa. Samtidigt finns stora möjligheter inom ny teknik. Hälsans nya verktyg hjälper beslutsfattare att veta, våga och vilja investera i e-hälsa. Vi verkar för att utmaningarna ska matchas med nya möjligheter och vill se en hållbar utveckling där hälsa underbyggs.

Värd för Hälsans Nya Verktyg är SICS Swedish ICT som är Sveriges ledande dataforskningsinstitut inom strategiskt valda teknikområden. För att forskningsresultaten ska utvecklas till värdeskapande innovationer genomför SICS Swedish ICT även stora tillämpningsprojekt tillsammans med nyckelaktörer inom industri och offentlig sektor.

På East Sweden Hack 2015 presenterar Hälsans nya verktyg kategorin Bästa Hälsofrämjaren och ser fram emot att se hur människa och teknik förenas!

Tack Wiotech och Hälsans nya verktyg! Se även alla våra andra sponsorer här nedan i sidfoten: