+46 (0)13-20 57 57 info@eastswedenhack.se

Mer information om priser 2015

[heading subtitle=”Kriterier, jury och pris”] Mer information om priser 2015 [/heading]

Huvudpriset

[divider line=”true”]

BÄSTA PROJEKT

projekt-small

[two_thirds_last]

Kriterier
 • Öppna data
 • Internet of Things
 • Affärspotential och/eller Samhällsnytta
 • Användarupplevelse
Pris

Vinnarresa tillsammans med särskilda parters till Berlin, med besök på startups och Internet of Things-företag.

Jury

En expert per kriterie, Ellen Sundh bedömer Internet of Things, Karin Ahlin bedömer Öppna data, Per Jonsson bedömer Affärspotential/Samhällsnytta, och Tobias Ahlin bedömer Användarupplevelse

[/two_thirds_last]

[divider line=”true”]

Kategori-priser

[divider line=”true”]

Varje kategoripris har ett antal kriterier, som juryn bedömer bidragen utifrån. Varje pris består av en särskild jury. Om ingen jury är angiven nedan består juryn av en till två personer från företaget som sponsrar priset, samt en partner och en gäst. Vinsten är oftast 5 000 kr, men kan också bestå av specialpris. Nedan redogörs för de olika priserna, deras kriterier och vinster.

BÄSTA AFFÄRSIDÈ (LEAD)

affärsidé-small

[two_thirds_last]

Kriterier
 • Tydligt beskriven kundnytta
 • Unikitet
 • Skalbar produkt/tjänst
 • Marknadsstorlek
 • + Bonuspoäng ifall man har för avsikt att starta bolag kring sin idé
Pris

5 000 kr* + tjänster hos LEAD till ett värde av 30 000:- inkluderande bl a en lokal att utgå ifrån

*att använda till affärsutveckling (resor, mässor o dyl)

Jury

Viktor Månsson
Christian Berger
Gunilla Åberg
1 partner
[/two_thirds_last]

BÄSTA SAMHÄLLSANSVAR (Länsförsäkringar Östgöta)

samhällsansvar-small

[two_thirds_last]

Kriterier
 • Ömsesidig nytta – individ och samhälle
 • Trygghetsskapande
 • Föra människor närmare varandra
 • Kreativ användning av öppna data
Pris

5 000 kr

Jury
 • Pia Carlgren, Länsförsäkringar Östgöta
 • Patrick Petersson, Länsförsäkringar Östgöta (prisutdelare)
 • Marcin De Kaminski, SIDA
 • Fredrik Larsson, Länsförsäkringar Östgöta (samordnare)

[/two_thirds_last]

BÄSTA DESIGN (Edit & björnen)

design-small

[two_thirds_last]

Kriterier
 • Koncept och relevans – Att idén är stark och når ut och berör, och att designen tilltalar relevant målgrupp.
 • Kreation och utförande: Att det kreativa hantverket lyfter idén på bästa vis, och att det är visuellt tilltalande.
Pris

5 000 kr

Jury

Johanna Nordung Omnell och Karin Denfors
[/two_thirds_last]

TEKNISK INNOVATION (Configura)

tekniskinnovation-small

[two_thirds_last]
(Impress the audience and blow their minds)

Anledningen till priset:

Configura är ett innovativt bolag som i grunden bygger sina lösningar på avancerad teknik, men som gör allt för att dölja den för slutanvändaren. Vi drivs av nyskapande, innovation och användarvänlighet. Därför ser vi att följande kriterier skall belönas vid en bedömning av tävlingsbidragen.

Kriterier
 • Graden av nytänkande och innovation – vi letar efter en grupp som har tagit fram en helt ny lösning eller löst ett nuvarande problem så ett nytänkande sätt. Vi vill se något vi aldrig sett förut.
 • Teknisk komplexitet – Vi tittar på komplexitetsgraden på problemet och om det har lösts det på bästa tänkbara och mest effektiva sätt.
 • Användarvänlighet – vi letar efter en grupp som klarar av att lösa komplexa problem men också klarar av att dölja komplexiteten för användaren och skapa ett intuitivt och självförklarande användargränssnitt.
Pris

5 000 kr

Jury
 • Agnes Larsson, Core Developer and Scrum Master, Configura
 • Åsa Hilmersson, Marketing Communicator, Configura
 • Aron Nieminen, Tech Lead, Mojang

[/two_thirds_last]

BÄSTA ANVÄNDARUPPLEVELSE (Gaia)

användarupplevelse-small

[two_thirds_last]

Kriterier

Det bidrag som bäst ser till användaren med avseende på:

 • enkelhet
 • design
 • logik
 • respons
 • nytänkande.
Pris

5 000 kr

Jury
 • Tina Durmén Blunt – UX-utvecklare, Gaia
 • Madelene Allvin – UX-utvecklare, Gaia
 • Camilla Forsell – Universitetslektor på institutionen för Medie- och Informationsteknik (MIT), Linköpings Universitet
 • Andreas Berg – Mobile Application Developer, Narrative AB

[/two_thirds_last]

BÄSTA MOBILA UPPLEVELSE (Visiarc)

mobila-upplevelse-small

[two_thirds_last]

Kriterier
 1. Mobil nytta: nyttjande av mobilfunktioner
 2. Mobil UX: användarupplevelse
 3. Mobil design
 4. Mobil teknikhöjd

Bonuspoäng för nytänkande och affärspotential.

Pris

5 000 kr

Jury
 • Mattias Wingstedt, VISIARC
 • Fredrik Eriksson, Linköpings kommun
 • (Dag Forsén, Digital Health Labs, Swedish ICT)

[/two_thirds_last]

BÄSTA KOMBINATIONSKRAFT (Combitech)

kombinationskraft-small

[two_thirds_last]

Ny användarnytta i integration av existerande datakällor
Det finns en otrolig skatt att vaska ur när det gäller tillgänglig information på nätet men också sensorer i din omedelbara närhet. Hur kan vi utnyttja dessa på nya smarta sätt för att uppnå nya användningsområden.

Kriterier

1. Lös ett reellt/verkligt problem
Kreativ och innovativ höjd

2. Använd flera datakällor
Kombinera olika datakällor och härled ny kunskap

3. Situationsanpassa
Design som skapar nytta i sin brukssituation

4. Det ska bara funka
Smarta lösningar gör att jag inte behöver tänka på hur de används

Pris

5 000 kr

Jury

Niclas Fock, Combitech
Björn Rudin, Combitech
Stefan Andersson, SwedSoft
[/two_thirds_last]

BÄSTA TEAM SPIRIT (Narrative)

teamspirit-small

[two_thirds_last]

Kriterier
 • Samarbete och gemenskap
 • Varje lagmedlem ska beskriva en annan i laget varför den är den perfekta lagkompisen
 • Har man kul tillsammans när man jobbar i lag
 • Hur bjuder man in varandra till samarbetet?
Pris

5000 kr + 1 Narrative Clip

Jury
 • Simon Pantzare, Co-founder, Narrative
 • Herman Olsson, iOS Developer, Narrative
 • Anton Johansson, Co-founder, Headler
 • Johan Lindén, VD, Gaia

[/two_thirds_last]

MEST INNOVATIVA VARDAGSLÖSNING (Stångåstaden)

vardagslösningen-small

[two_thirds_last]
Vi på Stångåstaden är ett bostadsbolag som sätter fokus på våra kunder, våra medarbetare och en hållbar framtid. För oss är det viktigt att skapa förutsättningar för utveckling och innovation – att vara steget före. Vårt pris går till det bidrag som genom en nyskapande och kreativ lösning bidrar till att underlätta vardagen i ”hemmamiljön”. Hur kan vi effektivisera vårt boende och spara tid samtidigt som vi gynnar en hållbar utveckling?

Kriterier
 • Nyskapande/kreativ
 • Underlättar vardagen för boende
 • Sparar tid
 • Gynnar en hållbar framtid
Pris

5 000 kr

Jury
 • Sahar Raeisi, Marketing Coordinator, Stångåstaden
 • Per Sjösvärd, IT-chef Stångåstaden
 • Jan Hederen, Strategy Manager, Ericsson
 • Fredrik Heintz, Linköpings kommun

[/two_thirds_last]

BÄSTA HÄLSOFRÄMJARE (Hälsans nya verktyg)

hälsofrämjare-small

[two_thirds_last]
Ny lösning som kan förbättra hälsan för människor.

Kriterier
 1. Unik
 2. Användarvänlig
 3. Positiv inverkan på individens hälsa
 4. Potentiell samhällsnytta
Pris

5 000 kr

Jury
 • Mona Jonsson, Hälsans nya verktyg
 • Peter Lindgren, Visiarc
 • Cecilia Backlund, SICS Swedish ICT
 • (Dag Forsén, Hälsans nya verktyg)

[/two_thirds_last]

BÄSTA SHARING (Sankt Kors Fastighets AB)

sharing-small

[two_thirds_last]
Hitta smarta sätt (att använda datakällor för) att möjliggöra delning av resurser i Nya Wahlbecks. Ett område där det kommer finns såväl företag, boende som servicefunktioner. Verktyg, lokaler, tjänster, parkeringsplatser, you name it. Hur delar vi på det som går så enkelt som möjligt?

En analog liknelse: När Wahlbecks fabriker fanns på området behövde företaget en branddamm. Istället för att bygga bara en sådan gjordes den så att den även fungerade som swimming pool för de anställda. Resursdelning och win win.

Kriterier
 1. Användarnytta
 2. Hållbarhetspåverkan
 3. Enkelhet
 4. Nytänkande
 5. Visualisering/interaktion
Pris

5 000 kr

Jury
 • Eva Ankarberg, Sankt Kors
 • Johan Kristiansson, Sankt Kors
 • Christian Sahlén, Actia
 • Magnus Johansson, Enhetschef webbenheten, Linköpings universitet

[/two_thirds_last]

FUTURE POTENTIAL – studentpriset (Cybercom och Spotify)

future-potential-small

[two_thirds_last]
Priset delas ut till det lag vars delatagare visar störst potential att bli outstanding medarbetare på framtidens IT – bolag.

Kriterier

Kriterierna baseras på Spotifys och Cybercoms värdegrunder på vilka kvaliteter som en framgångsrik medarbetare ska ha. Vi utvärderar laget på samma sätt som vi utvärderar våra nuvarande och blivande medarbetare. Vi bedömer lagen på en tregradig skala utifrån:

 • Teamspelare
 • Innovationsvilja
 • Engagemang
 • Passion för uppgiften
 • Vilja att utvecklas
 • Förmåga att nå förväntade resultat

Det lag som får den högsta sammantagna poängen vinner priset.

Pris

Det vinnande laget får spendera en ½ dag på Cybercom och Spotify i Göteborg respektive Stockholm.

Jury
 • Daniel Kullgard, Consulting Manager, Cybercom
 • Adela Paun, Learning Specialst HR, Spotify
 • Kasia Drzyzga, Android Developer, Spotify
 • Philip Engström, Senior Consultant, Cybercom

[/two_thirds_last]