+46 (0)13-20 57 57 info@eastswedenhack.se

Jurykriterier

Jurykriterier

En jury bestående av representanter från våra medarrangörer bedömer era tävlingsbidrag på plats. Bedömningsskala 1-10, där 10 är mycket hög omfattning.

Kvalitet och funktionalitet (25%)

Appen eller tjänsten är fullt fungerande och välgjord med hög teknisk kvalitet.

Unikitet, nyhetsvärde och innovation (25%)

Appen eller tjänsten är unik och ny, eller om befintlig lösning finns så adderas och påvisas betydande extra nytta.

Användbarhet och kreativitet (25%)

Ser snygg ut, ger en schysst användarupplevelse med ett bra användargränssnitt och är en innovativ lösning på ett problem.

Kommersiellt gångbar och marknadspotential (25%)

Kapacitet att tillfredsställa användares behov och marknadspotential (dels värdet/storleken av tilltänkta målgruppen och spridbarhet i form av enkelhet att nå ut, komma igång och nyttja appen eller tjänsten för målgruppen – högre poäng ju större potential och ju fler och avancerade och innovativa sätt att nå användarna)

Bonuspoäng: 5 poäng för innovativt nyttjande av mer än en angiven öppen datakälla
Bonuspoäng: 5 poäng för extremt stor samhällsnytta (det vill säga att det är en lösning som har potential att hjälpa många människor samt att förändra något väsentligt i samhället)

Diskvalificeringkriterie: Minst en angiven öppen datakälla, från en av de av East Sweden Hack listade öppna datakällorna, skall användas på ett meningsfullt sätt annars diskvalificeras tävlingsbidraget, dvs 0 poäng

TOTALPOÄNG (maximalt möjlig): 50 poäng