+46 (0)13-20 57 57 info@eastswedenhack.se

John Wallén, Landstinget i ÖstergötlandInom Landstinget i Östergötland bevakar vi aktivt de nationella initiativen från CeHis, Socialstyrelsen, Vinnova m.fl. med syfte att skapa moderna e-hälsotjänster.

Ur medborgar- och patientperspektiv är det beskrivet på CeHis hemsida:

”Invånare, patienter och  närstående kan medverka aktivt  i vården utifrån sina egna  förutsättningar och nå allmän och personlig information om hälsa, vård och omsorg.”

Det är inte realistiskt att tro att vi som landsting ska kunna åtstadkomma detta själva eller ens i nationella samarbeten från ax till limpa.

Arbetet för oss innebär att anpassa våra IT-system så de kan inte enbart kan sända information utan även ta emot detsamma från såväl patienter som andra vårdgivare och aktörer men på ett säkert och strukturerat sätt.

Strategiskt öppnar vi nu upp vårdens information för fler aktörer att vara med och bygga framtidens lösningar och vi ser fram emot att vara en del av East Sweden Hack.

John Wallén, IT-strateg IT-centrum, Landstinget i Östergötland