+46 (0)13-20 57 57 info@eastswedenhack.se

Tobbe_TransportstyrelsenVi bytte några ord med Torbjörn Sjöberg på Transportstyrelsen som ser fram emot East Sweden Hack 2014.

Kan du kort beskriva era datakällor?

Javisst! Först har vi olycksstatistik från vår databas STRADA. Det står för Swedish Traffic Accident Data Acquisition och innehåller data ifrån alla trafikolyckor som sker i Sverige. Polisen och sjukvården rapporterar vid varje olycka in när, var, hur och vilka konsekvenser en olycka har fått. Även väderleks- och ljusförhållanden tillsammans med väglag och andra detaljerade uppgifter om platsen finns med. Sedan har vi alla uppgifter ifrån våra trängselskattepassager i Stockholm och Göteborg. Vi presenterar, i ett avanonymiserat format, när, var och hur många och fordon som passerar en viss tullstation.

Finns det någon särskild typ av app eller webbtjänst som du hoppas på att få se?

Vi hoppas att kreativiteten sprudlar och litar på deltagarnas vilda idéer! Även om vår data handlar om olyckor och trafikträngsel så hoppas vi att apparna kan bidra till en bättre miljö eller ett bättre samhälle i något avseende. Det behöver inte nödvändigtvis vara inom transportområdet heller utan tänk utanför vägtullarna 😉

Finns det något du inte vill se?

Som sagt, vi styr inte kreativiteten på något sätt men alla deltagare har ju att ta hänsyn till det som redan kan finnas på marknaden och vilka behov som återstår att täcka eller att skapa. Det finns dock en outtalad regel om att det som tas fram ska vara etiskt accepterat i samhället i stort.

Vad har du för tips eller råd till deltagarna?

Använd flera datakällor, kombinera och se det omöjliga bli verklighet! Tänk stort men gör lösningen enkel, tydlig och visuellt tilltalande; den ska vara kul att använda!

Transportstyrelsens data

Olyckor
Länk till API:http://api.apitekt.se/transportstyrelsen/olyckor/
Information: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/STRADA-informationssystem-for-olyckor-skador/
STRADA Dokumentation

Passager/Trängelskatt
Länk till API: http://api.apitekt.se/transportstyrelsen/passagertrangselskatt/
Information: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trangselskatt/
Data med Passager är testdata och innehåller passager från maj 2013. Målet är att inför tävlingen tillgängliggöra passager från jan 2013 till aug 2014.

Kontaktperson
Siniša Unković, sinisa.unkovic@transportstyrelsen.se, 010-4956367

Anmäl dig

Anmäl dig till East Sweden Hack 2014 här!