+46 (0)13-20 57 57 info@eastswedenhack.se

Fredrik Eriksson Linköpings kommunDet finns en efterfrågan från marknaden att få tillgång till kommunala informationsmängder på ett enkelt sätt. Genom att publicera sådana informationsmängder i form av öppna data kan kommunen tillgodose denna efterfrågan.

Samtidigt skapas det även en förväntan om att nya innovativa lösningar ska se dagens ljus som använder sig av öppna data från kommunen.

Fredrik Eriksson, IT-strateg Linköpings kommun