+46 (0)13-20 57 57 info@eastswedenhack.se

Datakällor 2013

Datakällor 2013

Ett grundkrav är att ditt lag använder minst en av våra medarrangörers datakällor som beskrivs nedan.

Linköpings kommun

Befolkningsstatistik, kvalitetsdata och geodata. Till exempel arbetsmarknad, arbetsställen, befolkningsförändring, inkomster, ohälsotal och kartor. Se sammanställning på tillgänglig öppen data här. Dessutom kommer den data som finns tillgänglig i e-tjänsterna för Livsmedelskontroller och Radonmätningar att finnas tillgänglig inför hack-helgen. Därtill parkeringsdata som du i dagsläget finner i en app i App Store.

Kontakt vid frågor
Naris Radetinac, Naris.Radetinac@linkoping.se, 013-206882

Östgötatrafiken

Östgötatrafikens data är främst tidtabeller som du hittar via ResRobot på Trafiklab.
Länk till Östgötatrafikens API

Kontakt vid frågor
Henrik Algmark, henrik.algmark@osgtotatrafiken.se, 013-371113, 073-0911113

Landstinget i Östergötland

Data för vårdens framtida IT-tjänster

Kontakt vid frågor
John Wallén, john.wallen@lio.se, 010-103 87 70, 070-341 44 46
http://sdk.minavardkontakter.se

Transportstyrelsen

Länk till API: http://api.apitekt.se/transportstyrelsen/olyckor-2003-2012/

Olycksfallsregister. Läs mer här
Beskrivning av datan här: STRADA_Dokumentation

Kontakt vid frågor
Åsa Berglind,asa.berglind@transportstyrelsen.se, 0703-287999

 

Därtill är ni välkomna att kontakta Mona Jonsson på Hälsans nya verktyg om ni önskar förtydliganden för deltagande i kategorin Hälsa där ni kan vinna 20.000 kronor och hjälp att få ut idén på marknaden. Ni når Mona på +46-708-91 92 91, mona.jonsson@halsansnyaverktyg.se

På Vinnova.se kan du läsa mer om öppen data